dijous, 2 d’octubre de 2008

Sanitarium ens ajuda a reformar la casa. Veiem-ho!


Posted by Picasa

Sanitarium és una empresa de reparació de sanitaris. Està ubicada a l’Eixample, al Barri de Sant Antoni, al c. Floridablanca, 88

Entre els diversos serveis que ens pot oferir, en destaquem el de recuperació de les rajoles. Aquest procés suposarà d’una banda, que no es generarà runa i a més, evitarem aquelles reformes que ens desmunten la casa de dalt a baix. Aquest procés es fa mitjançant un recobriment de porcellana sintètica.

Altres de les activitats que fan és restaurar tot tipus de sanitaris (banyeres, cisternes, etc.) allargant-los la vida.


Agenda