dimecres, 25 de gener de 2012

Un bon exemple

En Josep Maria Garcia Bolea explica la seva experiència en la reparació d'un escàner.

Seguiu el fil a la fotografia:

Agenda